Värdeskapande samarbete

Värdeskapande samarbete

Search
Close this search box.

Rekryteringsföretag Skövde

Det som genomsyrar vårt företag är den personliga kontakten vi skapar med kunder och kandidater. För oss handlar rekrytering om människor. Det handlar inte bara om att ersätta någon som har slutat eller att fylla en tom stol. Vi vill mer än så. Vi vill tillföra något nytt, en person som med sin kompetens och personlighet kan vara med och bidra till att vår kund utvecklas och växer.

Som rekryterings- och bemanningsföretag i Skövde hjälper vi våra kunder att finna rätt person som matchar deras företags behov och kultur, samtidigt som de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi får människor att mötas och skapar de bästa teamen. Varmt välkommen till oss på NearYou!

Ditt rekryteringsföretag i Skövde – vi hjälper dig att hitta rätt kandidater

På NearYou i Skövde brinner vi verkligen för rekrytering och har en passion och talang för att hitta perfekta matchningar. Som rekryteringsföretag i Skövde har vi lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister på olika nivåer inom bland annat:

  • Ekonomi
  • Försäljning/marknadsföring
  • HR/administration
  • Produktion
  • Teknik
  • IT
Genom vår långa erfarenhet inom rekrytering och våra lokala kontaktnät i Skövde, hjälper vi alltid våra kunder att hitta rätt personal med rätt kompetens och erfarenhet.

Våra nöjda kunder efter rekrytering i Skövde

Våra nöjda kunder stärker vårt arbete som rekryteringsföretag i Skövde. Här har vi några av våra kunder som berättar mer om varför de arbetar med oss på NearYou för att rekrytera till sina kontor i Skövde.

”NearYou var ett mycket bra stöd och bollplank när vi skulle rekrytera två nyckelfunktioner. Rekryteraren visade ett stort engagemang och lyhördhet inför att lära känna oss och vår kultur. Jag är mycket nöjd med NearYous professionella och personliga bemötande, både mot oss och de sökande!”

Daniel Nyberg

VD och ägare Inhab

5/5

Vår rekryteringsprocess

På NearYou rekryteringsföretag, Skövde, arbetar vi med en rättvis rekryteringsprocess, där alla bedömningar görs på en likvärdig grund. För att rekryteringsprocessen ska bli så effektiv som möjligt behöver vi struktur och transparenta tidsplaner. Vi tror också på flexibilitet. Hos oss är varje rekryteringsuppdrag unikt och tillsammans med våra kunder skapar vi den bästa lösningen just för dem.

Vad som gör vår process lyckosam är den tid och det engagemang vi lägger ner på varje uppdrag, allt för att hitta rätt person till rätt företag. Hos oss är det alltid samma rekryteringskonsult som tar personligt ansvar för hela rekryteringen. Vi är grundliga i allt vi gör och det genomsyrar vår rekryteringsprocess. Vi tror inte på tur, vi tror på skicklighet!

Vår arbetsmodell

1. Behov

Tillsammans med ledning och nyckelpersoner inom er organisation gör vi en behovsanalys och går igenom de förutsättningar som gäller för den befattning vi rekryterar till. En viktig del är att få en uppfattning om er företagskultur och eventuella framtida utmaningar. Därefter sätter vi en tydlig kravprofil tillsammans, där vi listar utbildnings- och erfarenhetskrav samt önskade personlighetsdrag. Kravprofilen följer med som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen.

2. Hitta

Vi utgår från kravprofilen och tar fram en annons som väcker intresse, vilken publiceras i utvalda media samt i vårt rikstäckande nätverk. Vi söker även efter och kontaktar kandidater med rätt kompetens i våra gedigna kontaktnät samt i sociala medier. Självklart ligger vi även steget före och arbetar genomgående med att proaktivt träffa och intervjua intressanta kandidater.

3. Urval

Vi tar hand om alla ansökningshandlingar och administrationen kring uppdraget samt svarar på eventuella frågor om tjänsten. Vi påbörjar urval utifrån CV och identifierar potentiella kandidater, vilka sedan matchas mot kravprofilen.

4. Intervju & Test

Med utgångspunkt från kravprofilen genomför vi strukturerade djupintervjuer med de mest intressanta kandidaterna. Vi stämmer av kring tidigare erfarenheter, kompetenser samt konkreta resultat och får därigenom en helhetssyn av kandidaten.

Under intervjun presenteras information om kundföretaget och villkor för den sökta tjänsten. Vi utför även relevanta personlighets- och begåvningstester från Assessio och slutligen identifierar vi de bäst lämpade slutkandidaterna, vilka sedan presenteras för kund. Nästa steg är intervju hos kund.

5. Referenstagning & Bakgrundskontroll

I nästa steg kompletterar vi med referenstagning på minst två referenser, där referenser tas på 1-2 slutkandidater. Vi arbetar även med digital referenstagning via vår leverantör Refapp i Sverige för hög säkerhet och validitet och vi erbjuder dessutom olika typer av bakgrundskontroller.

6. Beslut om anställning

Efter återkoppling gällande referenstagning och bakgrundskontroll beslutar ni som kund om anställning, med hjälp av våra rekommendationer.

7. Kvalitetsuppföljning & Garanti

Cirka tre månader efter påbörjad anställning genomför vi uppföljningssamtal, både med er som uppdragsgivare och med er nya medarbetare. Detta för att se till att både kund och kandidat är nöjda. När vi genomför en full rekryteringsprocess ingår vår rekryteringsgaranti på tre månader.

Upptäck våra lediga jobb i Skövde

Under fliken “Arbetssökande” kan du ta del av lediga jobb som är aktuella just nu och när som helst skicka en spontanansökan för att söka jobb, både för uppdrag som avser rekrytering och bemanning, i Skövde eller någon annan ort i Sverige där våra kunder finns. Du söker enkelt genom att registrera ditt CV.

Läs gärna om vad det innebär att vara anställd genom oss här och ta gärna kontakt med oss för mer information. Du når oss på e-post, telefon och givetvis är du också välkommen att komma förbi vårt kontor i Skövde.

FAQ

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om våra tjänster och bolag. Välj den rubrik du vill veta mer om. 

Undvik att fatta beslut på magkänsla

Att fatta beslut baserat på en härlig magkänsla för en kandidat, är ingen bra beslutsgrund för att anställa personen. Alltför många anställningar går fortfarande tillväga på det sättet idag, istället för att ta reda på om personen verkligen är lämpad för rollen.‍

Gör en tydlig kravprofil och sätt rätt förväntningar hos kandidaten

Skapa en kravprofil från början, där kravprofilen är tydlig och definierar de kompetenser och erfarenheter som ni som företag söker efter. Detta måste sedan förmedlas till kandidaten, så att hen är införstådd med vad arbetsrollen innebär. ‍

Ta kvalificerad rekryteringshjälp och använd lämpliga personlighets- och begåvningstester

Att använda rätt urvalsmetoder är viktigt för att undvika felrekryteringar. En kvalificerad rekryteringsprocess, vilken utförs ihop med tester, är det bästa sättet att förutsäga vilken kandidat som passar bäst för jobbet.

Viktigt att låta kandidaten få rätt bild av företaget

Låt kandidaten få träffa fler potentiella medarbetare utöver sin nya chef innan beslutet att personen anställa fattas. Då får hen möjlighet att få en rättvis bild av människorna och kulturen i företaget. Det är lika illa om kandidaten säger upp sig för att det inte blev som hen hade förväntat sig. Detta kan även kallas för en felrekrytering.

Att det är dyrt att felrekrytera är ingen nyhet. Även om kostnaden varierar från fall till fall finns det ändå ungefärliga siffror att förhålla sig till. Enligt författaren och forskaren Malin Lindelöw kan en felrekrytering kosta mellan 250 000 och 1 miljon kronor.

Fördelen med att anlita oss som rekryteringsföretag är att vi använder välbeprövade metoder och tester, för att hitta bästa möjliga kompetens och samtidigt se till att både etiska och juridiska riktlinjer följs. Tillta vår hjälp när du behöver rekrytera, vi hittar den person som är bäst lämpad för jobbet.

Det är viktigt att ert varumärkes personlighet genomlyser varje rekryteringsprocess. Vi jobbar mycket med att hjälpa våra kunder att marknadsföra sig på rätt sätt i en rekrytering, vilket vi kallar för ”Employer branding”. Employer branding hjälper till att svara på frågan ”varför ska kandidater vilja arbeta hos just er?” Att visa vilken företagskultur och vilka människor som ska utgöra sin nästa arbetsplats, kan vara avgörande i personens beslut om att söka en tjänst. Att företaget även syns i rätt forum med rätt typ av bilder och rörligt material, har idag blivit en avgörande faktor för att attrahera kandidater. Där har vi bra erfarenheter och konkreta tips på hur vi kan arbeta tillsammans, för att ni som kund ska synas på rätt sätt i rätt media.

Utvecklingen går fort och vi arbetar mycket med digitala verktyg i vår process. Detta för att få till en säker och smidig process samt för att hitta kandidater, oavsett vart de finns. För att få tag på de bästa talangerna sprider vi annonsen på jobbsajter och i sociala medier. Vi söker även aktivt upp kandidater i våra nätverk och via digitala sökverktyg i sociala medier. Det gäller att förmedla rätt information och känsla för tjänsten samt företaget till kandidaten. Detta blir extra viktigt när vi försöker nå personer som inte aktivt söker nytt jobb. Vi vill inte bara få fler sökande till en position, vi vill få rätt erfarenhet på sökanden. Ju fler intressanta kandidater vi kan ha med i urvalet, desto större är möjligheten att hitta rätt kompetens. Detta är särskilt viktigt vid nyckelfunktioner, såsom specialister och chefer.

För att rekryteringen ska lyckas är det viktigt att vi tillsammans med vår kund gör en tydlig analys av deras verksamhet samt en kravprofil. Vi måste lära känna varandra och vara överens om vad vi ska leta efter. Här blir vi därför ofta ett stöd och ett bollplank till våra kunder. Detta eftersom vi är experter på arbetsmarknaden och vet att vissa krav ibland kan bli svårare att uppfylla och att processen då kan ta lite längre tid. Tillsammans med kundens kunskap inom sitt område skapar vi en kravprofil, som sedan följer med som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen.

Det är viktigt att alla inblandade parter är ärliga om vad rollen innebär samt redan från början förmedla en rättvis bild av vad som förväntas från kandidaten. Allt för att undvika missförstånd längre fram. Detta gäller alla som är involverade i rekryteringen; rekryterande chef, framtida kollegor och rekryteraren. Därför är det även viktigt att kandidaten får träffa fler personer på företaget, så hen får möjligheten att bilda sig en rättvis bild av sin framtida arbetsplats.