Premier Service Sverige AB och IK Kongahälla inleder partnerskap med fokus på lokalt engagemang och framåtanda

Ett nytt och spännande samarbete tar form när Premier Service Sverige AB och IK Kongahälla, två aktörer med gemensamma värderingar och ambitioner, går hand i hand för att utforska möjligheterna i ett framtidsinriktat partnerskap. Partnerskapet grundar sig i ett ömsesidigt intresse för lokalt engagemang och hållbarhetssträvan, vilket ligger helt i linje med Premiers värderingar och vår strävan att göra en positiv förändring i det lokala samhället.

IK Kongahälla har under lång tid stått som ett föredöme för socialt ansvar och kamratskap. Genom att bygga på grundprinciper som spelglädje, gemenskap och inkludering har föreningen med styrka ställt sig emot de negativa krafterna som mobbning och våld. Deras outtröttliga engagemang för att skapa en trygg och välkomnande miljö lyfter fram föreningens roll som en integrerad del av vårt samhälle. Som Ivo Skiljo, områdeschef på Premier Göteborg, uttrycker det: ”deras arbete demonstrerar hur en förening kan vara en positiv kraft i samhället.

Vi ser fram emot att bli en mer närvarande part i området runt Kungälv, där IK Kongahälla verkar. Utöver den geografiska mångfalden har vi tagit del av den positiva atmosfär och det pulserande företagsklimat som omger föreningen. Ett konkret exempel på detta är när vår områdeschef för Göteborg, Ivo Skiljo, deltog i en nätverksträff arrangerad av Stampen Media, där han mötte drivande personer inom kommunen. Denna interaktion gav honom en optimistisk känsla för platsens möjligheter och den framåtanda som råder.

Det nya partnerskapet mellan Premier och IK Kongahälla är ett tydligt tecken på vår gemensamma vilja att skapa en lovande framtid. Genom att sammanföra föreningens inriktning på inkludering med vårt engagemang för det lokala områdets potential, lägger vi grunden för ett givande samarbete med verklig påverkan. Det här partnerskapet lyfter fram hur företag och idrottsföreningar tillsammans kan vara en kraft för att driva en positiv förändring i samhället.

Mer artiklar