Hållbarhet

Genomsyrar allt vi gör

För oss på NearYou är hållbarhet centralt för vår verksamhet

För oss på NearYou är hållbarhet centralt för vår verksamhet det innebär att det vi gör ska bidra till att skapa värde och en mer hållbar, jämlik och rättvis samhällsutveckling.

För NearYou handlar hållbarhet huvudsakligen om att göra samhällsnytta genom att förse deltagare med rätt kompetens för att öka individens möjligheter i samhället och minska utanförskapet samt intern personlig utveckling.

När fler kommer ut i sysselsättning och egenförsörjning och hittar rätt arbetsgivare skapas och stärks ett konkurrenskraftigt näringsliv vilket leder till ett socialt hållbart samhälle. Vi jobbar för att skapa inkluderande arbetsplatser där individer kan växa och samtidigt skapa engagemang och höja effektiviteten.

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av NearYous verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport